Aktivtaeldreliv.dk har til formål at inspirere ældre til et mere aktivt liv gennem deltagelse i forskellige aktiviteter. For at en forening kan være med på hjemmesiden, skal foreningen og dens aktiviteter leve op til de almindelige krav om lødighed og lovlighed:

  • Foreningens aktiviteter må ikke være i strid med loven
  • Foreningens aktiviteter må ikke være ærekrænkende, injurierende eller diskriminerende
  • Foreningens aktiviteter må ikke være af seksuel karakter

Vi forbeholder os retten til at fjerne foreninger og aktiviteter, som ikke lever op til ovenstående krav. Fjernelse baserer sig alene på vores skøn, som forholder sig til de nævnte betingelserne.